RUC-specialeskriverne: Kære madbloggere og madbloglæsere

Kære madbloggere og madbloglæsere

Vi har i dette år skrevet et speciale om den danske madblogosfære, kaldet “Når Mad Medieres”. I denne forbindelse har vi taget et grundigt kig på den danske madblogosfære, hvilket bl.a. har indebåret at interviewe syv forskellige madbloggere, som anonymt udtaler sig om forskellige aspekter af madblogging.

Specialet har ligget online på Roskilde Universitets bibliotek, siden vi afleverede det 1. oktober. I sidste uge blev specialet genstand for stor debat på NewyorkerByHeart (NYBH), idet denne blog stærk kritiseres af interviewpersonerne i specialet. Kritikken på NYBH går bl.a. på, at det er uetisk af os, at vi ikke har valgt at anonymisere NYBH eller bloggens forfatter, Birthe. Herudover kritiseres interviewpersonerne stærkt for deres udtalelser om NYBH. Vi vil her nærmere forklare sammenhængene i de ting, der diskuteres og kritiseres på NYBH i forbindelse med vores speciale.

Læs også: Når mad medieres. RUC-speciale om madblogs anno 2010.

I vores speciale har vi bl.a. forsøgt at besvare spørgsmålet om, hvad, de danske madbloggere mener, er god og dårlig madblogging. I den forbindelse har flere af specialets interviewpersoner udtalt sig negativt om NYBH. Kritikken er udsprunget af et konkret spørgsmål fra os, og er ikke blot ’tilsvining’, som interviewpersonerne umotiveret er kommet med. Det, synes vi, bør tages en mente, når interviewpersonerne kritiseres. Vi mener, at alle har ret til at have en holdning til, hvad der er god og dårlig madblogging.

NYBH blev nævnt af flere omgange. Både positivt og negativt. Faktisk var det stort set den eneste blog, interviewpersonerne nævnte direkte, når de talte om god og dårlig madblogging. Derfor er NYBH den eneste blog i specialet, der er blevet genstand for generalisering i forhold til, hvad interviewpersonerne synes er god og dårlig madblogging.

Vores beskrivelse af NYBH som ‘det gode dårlige eksempel’ er en analyse af vores interviewpersoners udtalelser, og bloggens rolle i specialet skyldes altså ikke et ønske fra vores side om at have et sensationsaspekt i specialet, som nogle af deltagerne i debatten indikerer. Vi har naturligvis som forfattere til- og fravalgt, hvad der skulle med i det endelige speciale, men vi har i vid udstrækning valgt de mest udtalte meninger fra interviewpersonernes side. Når vi vælger at bringe eksemplet med NYBH som et eksempel på dårlig madblogging (ifølge de andre madbloggere), skyldes dette altså, at det var den blog og de argumenter, der blev nævnt gang på gang. Herudfra kunne vi generalisere og dermed skabe tyngde i konklusionen af, hvad der for de interviewede madbloggere er god og dårlig madblogging.

Vi mener som nævnt, at alle har ret til at have en mening om, hvad der er dårlig madblogging, hvilket deltagerne i diskussionen om vores speciale da heller ikke har tøvet med at have. Vores interviewpersoners meninger står for sig selv – i specialet er der ingen vurdering af, hvorvidt de tager fejl eller har ret. Vores eneste formål var at afdække, hvad vores de mente.

Vi vurderer, at det ville have været uærligt at omformulere interviewpersonernes udtalelser og på den måde gør dem mere ’bløde’. Samtidig ville det gøre vores pointe mindre – netop at det er bemærkelsesværdigt, at de har så stærke meninger om NYBH, og at dette understreger, hvad der (ifølge dem) er dårlig madblogging.

En del af kritikken fra jeres side handler om, at Birthe fra NYBH ikke har fået lov at kommentere på udtalelserne samt ikke er blevet anonymiseret. Til det første vil vi understrege, at vores speciale er en videnskabelig undersøgelse, ikke journalistik. Derfor gælder reglen om, at den ’anklagede’ skal have lov at kommentere anklagerne ikke her. Havde Birthe fået lov at kommentere, havde rapporten fået præg af journalistik, hvilket på ingen måde ville være passende eller relevant for et speciale.

Et andet, meget vigtigt aspekt her, er, at Birthe i starten af processen med specialet blev spurgt, om hun ville interviewes, da vi netop gerne ville høre Danmarks mest læste blog-forfatters meninger om madblogosfæren. Birthe ville ikke deltage.

At Birthe ikke er anonymiseret i specialet skyldes, at vi opfatter hendes blog som et offentligt medie. Dermed må den være åben for diskussion og kritik, både positiv og negativ. Vi tænkte længe over, om vi skulle finde på et andet blognavn for NYBH, og dermed anonymisere bloggen og dens forfatter. Vi kom dog frem til, at det ville være utroværdigt at generalisere omkring god og dårlig madblogging, hvis læseren ikke fik chancen for at læse den blog, der blev brugt som eksempel herpå.

Vi vil dog godt beklage, at vi ikke efterfølgende har gjort Birthe opmærksom på, at hun er blevet så omfattende omtalt i en rapport, der er offentligt tilgængelig for alle. Dette skyldes, at vi har undervurderet interessen for vores speciale.
Når alt dette er sagt, vil vi gerne understrege, at vi skrev det her speciale, fordi vi selv er store ’madører’ og finder den ekspanderende madblogverden enormt spændende. Vi ønskede at belyse mekanismerne og sammenhængene bag denne verden og dens stigende udbredelse. Det har ikke været vores intention at genere nogen eller gøre nogen kede af det. Vi beklager, at dette er sket.

Vi håber, at I kan vende alt dette til en glæde over, at madblogosfæren i højere og højere grad bliver genstand for interesse fra flere sider. Madbloggen giver enorm stor nydelse og betyder enormt meget for madbloggernes identitet. Som blogosfære er den helt unik, det har man nu fået øjnene op for, også i den akademiske verden.
En af vores konklusioner er, at madbloggen er et sted, man kan slappe af, udforske og nyde livet uden problemer, diskussioner og for megen seriøsitet. Sådan, håber vi, at det bliver ved med at være.

Kærlig hilsen
Fahad Saeed og Ane Lützhøft

NB! Rapporten vil snart være at finde her på siden samt på Rub (RUC’s bibliotek). Pt. er den ikke at finde online, da vi pga. den pludselige store interesse er i gang med at rette nogle fejl i rapporten.

RSS Nyt fra Mediebevægelsen